Vecka 5

Vi är nu inne i vecka 5 av våran skola. Vi har fått höra om olika världsbilder, t.ex. Islam och humanism, och hur de påverkar världen och vårt samhälle. Det var väldigt frustrerande att höra hur dominerande humanism och ateism är på universiteten.

Vi hade en talare som heter Darrell Furgason som var väldigt intressant att lyssna till. Han krossade också en del föreställningar som jag har haft. T.ex. angående evolution så har jag alltid sett det som en möjlighet att Gud använde evolution för att skapa världen och människan men som Darrell Furgason utryckte det. Om Gud använde evolution för att skapa världen så skulle det innebära miljoner av år med död och lidande och att Gud gav ande till en apa. Det ger en väldigt felaktig bild av Guds karaktär och människans identitet som skapad i Gud avbild.

Darrell Furgason tog också upp att det finns många “sanningar” som samhället och vetenskapen ständigt återupprepar men som i själva verket inte är sanna. T.ex. global uppvärmning. Hur många gånger har vi inte hört (och sett) att polarisarna smälter. Vi fick se en satellitbild som visar raka motsatsen. Polarisen ökade i omfattning under 2000 till 2004.

Vetenskapen har aldrig lyckats förklara varför världen finns. Om världen skapade genom Big Bang, var kom Big Bang ifrån? Inte heller varför död materia helt plötsligt fick liv.

Vi har också fortsatt gå igenom Moseböckerna. Hur Gud ville skapa en nation ifrån Abraham, Isak och Jakob. Hur han förde Israeliterna ut ur Egypten för att ta dem till det förlovade landet. Han lovade dem: “Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, skall ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk...”

Vi gick igenom alla offerritualer. Synden har ett pris. Men eftersom människan är för dyrbar för att dö så gjorde Gud en annan väg genom offerritualerna. Ett djur fick dö istället för den som syndat. Ett djur var väldigt dyrbart till Israeliterna eftersom de var herdar. Djuren var i princip allt de hade. De var väldigt ovanligt att man slaktade djur för att äta. Oftast var det när man hade gäster. Så att offra ett djur var ett högt pris menat att hjälpa Israeliterna från att synda. Offerritualen var också ofta en måltid tillsammans med Gud för att återställa relationen med Gud.

Vi har också sett hur Bibeln talar till alla domäner av samhället. Man kan dela in samhället i olika domäner såsom: regering, familj, utbildning, vetenskap, kommunikation etc. Vi har sett hur bibeln ger instruktioner till alla områden i livet. Gud förklarade t.ex. vissa djur, såsom gris, orena och personer som rört vid döda djur var också orena en vissa tid. Israeliterna fick ingen förklaring varför eftersom de inte hade någon möjlighet att förstå vad bakterier och virus är. Gud ville skydda dem genom sina instruktioner. Gud ger också instruktioner om att vara ärlig i affärer, hur straff skall utdelas för vissa oförätter. Hur ingen skall dömas utan att två eller tre vittnen har hörts etc. Det visar hur Gud bryr sig om hela livet och inte bara “religösa” instruktioner.

Vi har fått reda på var vi kommer åka på outreach. Vi kommer vara tre olika team som kommer åka till Nepal, Mexico City och ett stort land i Asien som vi skall vara försiktiga med att nämna. I Mexico City har YWAM Perth ett stort projekt som heter Megacities. Megacities fokuserar ett helt år på en storstad och de försöker skicka så mycket team som möjligt dit. Det bjuder även in team från andra baser och kyrkor. Ett team från våran skola kommer vara del av det. I Nepal har BSN haft ett långvarigt arbete och det är säkert sjätte året dem är där nu. Tanken är att starta upp skolan där förhoppningsvis under nästa år.

När det gäller ekonomi så behöver jag fortfarande det mesta av skolavgiften, runt $4.400 eller ca 28.000 kr. Outreach kommer kosta mellan $2.500 och $5.000, (15.000 kr till 30.000 kr) beroende på vart jag åker. Dock kommer jag få en skatteåterbäring i december på runt 18.000 kr så ev. är hela outreachen täckt. Fundera gärna över om du vill stödja mig, smått eller stort spelar ingen roll. Vill du ha mer information är du välkommen att höra av dig. Kan ev. bestämma en tid vi kan höras på telefon också.